Aklınızda olsun: EHS 12. Madde Avrupa Birliği’ni de bağlıyor!

14 Mart 2016

Avrupa Birliği (AB), Ocak 2011 tarihinde ilk defa blok olarak bir insan hakları sözleşmesine, Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına dair Sözleşme’ye (EHS) taraf oldu. Böylece AB’nin yetki alanına giren konular için engellilik hepten göz önünde bulundurulan bir unsur haline geldi.

Engelli bireyin onurlu biçimde, tam ve etkin olarak toplum içinde yerini alması çabasında kuşkusuz AB’nin rolü var. Üye yirmi sekiz devletin AB’ye devrettiği yetkiler üstünde söz sahibi olmanın yanı sıra, Birlik’in üçüncü ülkeler ile üyelik için adaylık statüsü almış ülkeler üstünde etkisi olduğu şüphesiz. Türkiye’nin hem bir aday ülke olarak hem de Birlik ile ilişkisi olan üçüncü ülke olarak AB’nin EHS’ye taraf olmasından etkilendiğini belirtelim.

“AB’nin EHS’yi onaylamış olması büyük şey. Tüm insan hakları ve engellilik aktivistleri bu gerçeği savunu çalışmalarında kullanmalıdır. Örneğin, eğer Türkiye AB’ye tam üye olmak istiyorsa EHS’ye saygı duymak zorunda. Türkiye-AB ilişkileri söz konusu olduğunda her başlık engelli bireyi içerir, engelliliği ilgilendirir. Savunu çalışmalarınızda her bir konuyu engellilik politikaları ile ilişkilendirin.”

Alicia Martin Diaz

Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Birimi B3: İstihdam, Sosyal İçerme, Göç Program Yetkilisi

EHS’yi onaylayan taraflar belli sürelerle Sözleşmeyi uygulamak adına gerçekleştirdiklerini BM Engelli Bireylerin Hakları Komitesi’ne bildirmek zorundadır.

AB bu çerçevede ilk raporunu 2014 Haziran’ında Komite’ye sundu. Bir yıl sonra, 2015 yılının Haziran ayında Komite yazılı sorularla AB’ye cevabını verdi.

Bu soruların baz alındığı karşılıklı bir diyalog içinse taraflar 27 ve 28 Ağustos 2015 tarihinde Cenevre’de bir araya geldi.

Michel Servoz’un liderliğinde AB delegasyonu on sekiz bağımsız uzmandan oluşan Komite’nin sorularını yanıtladı. AB’ye üye devletlerin temsilcileri diyaloğu gözlemci statüsünde izlediler.

2 Ekim 2015 tarihli bir belgeyle, Komite AB’nin sunmuş olduğu rapora dair gözlemlerini ve sorunlu bulduğu alanlara ilişik tavsiyelerini yazılı olarak iletti. AB şimdi bu belgeye uygun olarak mevuzatını, politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirip geliştirmekten sorumlu.

Söz edilen tavsiyelerden bir tanesi, EHS’nin 12. maddesine dair. Komite AB’den, hukuki ehliyetini kullanamayan, yani kendi hayatı üstüne kendi kararını alamayan AB vatandaşı engelli bireylerin AB antlaşmaları ve AB mevzuatından doğan tüm hakları kullanmasını sağlamasını bekliyor. AB’nin bu hedefe varmak için gerekli tüm önlemleri almasını salık veriyor.

AB’ye tam üye olmak niyetini gösteren Türkiye için, Türkiye’de engelli bireyin haklarına saygı duyulduğunu görmek isteyen bizler için bu oldukça önemli bir bilgi. Aklınızda olması açısından dikkatinize sunuyoruz.

***

Görsel,  koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Görsel, koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Okuduğunuz metin, Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için  Bölgesel Ortaklık (PERSON-BİREY) Projesi ürünüdür. PERSON-BİREY  Projesi, Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak desteklenmektedir. Yazı içeriğinin sorumluluğu yalnızca PERSON-BİREY Projesi’ne aittir, hiç bir biçimde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

 

person logo