Dünya Sağlık Örgüt’ü MINDbank: Sağlık ve İnsan Hakları Bağlamında Zengin Bir Arşiv

9 Temmuz 2015

Bugün sizlere, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organisation-WHO) hazırlamış olduğu bir bilgi bankasından MiNDbank’ten söz etmek istiyoruz. Burada hukuki ehliyetin dünyada hukuken nasıl ele alındığına dair sunulan kaynaklara özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ehliyet konusunun tek tek her ülkenin yasal mevzuatında nasıl ele alındığını ortaya koyan bölüm, kuşkusuz EHS 12. Madde’yle ilişkili reform çalışmaları için benzersiz bir kaynak oluşturuyor. Türkiye’deki politika ve durumlara dair Türkçe kaynakları da indirip inceleyebileceğimiz güzel bir platform.

Web sitesi çalışmalarını şu şekilde tanımlıyor:

WHO-MiNDbank, akıl sağlığı, madde bağımlılığı, engellilik, genel sağlık, insan hakları ve kalkınma konularına dair temel kaynakları paylaşmak için oluşturulmuş çevrimiçi/online bir platformdur. Platform dünyanın her yerinden ulusal ve uluslararası çok çeşitli kaynaklara kolay ulaşım sağlıyor. Örneğin: 

  • Ulusal ruh sağlığı politikaları, stratejileri ve ruh sağlığı hukuku
  • Ulusal politikalarda, stratejilerde ve hukukta engellilik
  • Ulusal sağlık politikaları, stratejileri ve hukuku
  • Çocuk ve Gençlik bağlamında ulusal genel sağlık, ruh sağlığı, engellilik ve madde bağımlılığına dair politikalar, stratejiler ve ilgili hukuk
  • Yaşlılar bağlamında ulusal genel sağlık, ruh sağlığı, engellilik ve madde bağımlılığına dair politikalar, stratejiler ve ilgili hukuk
  • Ulusal ruh sağlığı, genel sağlık, çocuk/genç ve yaşlı hizmetleri standartları.

WHO-MiNDbank web sitesinde kendini anlatmaya şöyle devam ediyor:

Platformumuz, ruh sağlığı, madde bağımlılığı, engellilik, genel sağlık, bulaşıcı olmayan hastalık (NCD), insan hakları ve kalkınma, çocuk, genç ve yaşlı bireyler üstüne kolay ve hızlı ulaşılabilecek uluslararası kaynaklara, ulusal/bölgesel düzeyde politikalara, stratejilere, hukuka ve hizmet standartlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır.

Derlenmiş bilgiler, politikalara yön verenler için, yasa yapıcılar ve milletvekilleri için, savunu çalışmaları yapan gruplar, sivil toplum örgütleri, araştırmacılar için, akademisyenler, eğitim ve öğretim merkezleri için paha biçilemez bir kaynak. MiNDbank şu ana kadar yüz yetmişten fazla ülkeye ait dört binden fazla belgeye erişim sağlamaktadır, daha fazla belgeyi ulaşılabilir kılmak için çalışmaktadır. MiNDbank, WHO’ya üye devletlerin sağlık ve insan hakları alanında herkes için daha iyi sonuçlar görme isteğinden hareketle ulusal kaynaklarını paylaşmalarına dayanan ortak bir çabanın ürünüyle gerçekleşebilmiştir. Platform, ellerindeki bilgiyi paylaşan devletlere müteşekkirdir.

EHS’nin 12. Maddesi’nin taraf devletlerce, örneğin Türkiye’de uygulanmasını talep etmek, mevcut yasaları ve politikaları dikkatlice değerlendirmeyi gerektiriyor. WHO-MiNDbank sahip olduğu arşiviyle, hukuki ehliyet üstüne var olan hukuki çerçeveyi ve politikaları iyileştirmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve savunucular için çok yararlı bir başlangıç noktası sunuyor.

 

Görsel,  koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Görsel, koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Okuduğunuz metin, Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için  Bölgesel Ortaklık (PERSON-BİREY) Projesi ürünüdür. PERSON-BİREY  Projesi, Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak desteklenmektedir. Yazı içeriğinin sorumluluğu yalnızca PERSON-BİREY Projesi’ne aittir, hiç bir biçimde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

 

person logo