Manifesto

Biz Madde12 blogu yazarları, psiko-sosyal ve zihinsel engelli bireylerin de hukuki ehliyete sahip olmasına yönelik reformların stratejik savunuculuğunu yapma ve atılan adımları izleme konusunda yetkinliğimizi artırmaya çalışan bireyleriz.

Hukuki ehliyet kavramı, hem kişinin yasa önünde herkesle eşit haklara sahip bireyler olarak tanınmasını, hem de bireyin bu hakları bizzat kullanma hakkına sahip olduğunun tanınmasını ifade eder. Bir başka deyişle, her bireyin fiil ehliyeti bulunmaktadır; yani birey kendi kararını verme ve bu kararı eyleme hakkına sahiptir.

Bizler, engelli bireyler için “yasa önünde eşit tanınma”nın yasadan, politikadan doğan veya pratikte görülen insan hakları ihlallerinin ortasında yer aldığını, seçme, üreme, özgürlük hakkı gibi, eğitim hakkı ve öbür temel hakların kısıtlanmasına yol açabilecek konuları etkileyen, katmanlı, çok yönlü bir konu olduğunu görmekteyiz.

Biz, engelli bireylerin yasa önünde herkesle eşitliğini bozan kısıtlamaların köhne ve ayrımcı görüşlere dayandığını biliyoruz. İyiye doğru değişimin itici parçası olmak istediğimizi belirtmek isteriz.

Engelli bireylerin fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının, bir insan hakları konusu olduğuna inanıyoruz.

Engelli bireylerin, başkalarıyla eşit şartlarda, kendi hayatları hakkında karar verme hakkı olduğuna inanıyoruz.

Engelli bireylerin hukuki ehliyetinin vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimleri yoluyla kısıtlanmasının, bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz.

Vesayet ve öbür vekâleten karar verme biçimlerinin, engelli bireyleri korumak için iyi yöntemler olmadığını düşünüyoruz. Destekli karar verme biçimlerinin alternatif olabileceğine ve böylece engelli bireylerin insan haklarının korunabileceğine inanıyoruz.

Vesayet ve vekâleten karar verme gibi seçeneklere alternatif yöntemler bulunduğunu biliyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerinin, hemşire, doktor, sosyal çalışmacı gibi personelin, akranların ve öbür tüm ilgili tarafların sözünü ettiğimiz alternatif yolları desteklemek üzere özendirilmesi, ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşması ve eğitim alabilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm hükümetlerin, herkes için fiil ehliyetinin, bir başka deyişle kendi adına karar verme ve kararlarını yaşama geçirme için gereksinim duyacağı destekleri alma hakkının anlaşılması ve tanınması için sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Tüm hükümetlerin, toplum içindeki her bireyin bu temel insan hakkından faydalandığına dair ilerlemeyi gösteren raporlar hazırlama sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz.

Tek tek her birimizin, değişimin gerçekleşmesinde bir rol oynadığına inanıyoruz.

 

 

Görsel,  koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Görsel, koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Okuduğunuz metin, Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için  Bölgesel Ortaklık (PERSON-BİREY) Projesi ürünüdür. PERSON-BİREY  Projesi, Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak desteklenmektedir. Yazı içeriğinin sorumluluğu yalnızca PERSON-BİREY Projesi’ne aittir, hiç bir biçimde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

 

person logo