Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8 Mart 2016

Bugün, 8 Mart 2016 tarihinde, Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına dair Sözleşme’nin  (EHS) Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmış olduğunu hatırlayalım. EHS’nin Türkiye tarafından onaylanmış olması, hepimizi EHS’yi tanımak, anlamak ve uygulamak açısından sorumlu kılıyor.

EHS engelli bireylerin tam ve etkili biçimde toplumun parçası olmasını hedefler. Engellilik yaşayan bireylerin tüm insan haklarının garanti altına alınıp saygı gösterilmesini sağlayarak, onların  haklarına saygı gösterilmesini teşvik ederek aynı zamanda hak temelli bir kalkınmaya rehber olur.

Engelli kadın ve kız çocuklarının çoklu ayrımcılığa maruz kalıp toplumda daha da geriye itilmeleri olasılığı yüksek. Bu nedenle EHS altıncı maddesiyle kadın ve kız çocuklarının haklarının altını çizip tarafları hukuki olarak bağlıyor. Söz ettiğimiz madde şöyle diyor:

Madde 6
Engelli kadınlar

1. Taraf Devletler, engelli kadınlar ve kızların çeşitli biçimlerde ayrımcılığa maruz kaldıklarını kabul etmektedir ve engelli kadınlar ve kızların bütün insan hakları ve temel özgürlüklerden tam ve eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için bu konuda önlemler alacaklardır.

2. Taraf Devletler, işbu Sözleşme’de belirtilen insan hakları ve temel özgürlükleri kullanmaları ve bunlardan yararlanmalarının teminat altına alınması amacıyla kadınların tam gelişimleri, ilerlemeleri ve yetkin olmalarının sağlanması için bütün gerekli önlemleri alacaklardır.

Türkiye ve vatandaşları olarak bizler yukarıdaki maddeyle bağlıyız. Bu bilgi ışığında, Engelli Kadın Derneği’nin Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle gerçekleştirdiği araştırmayla ortaya konmuş, “Türkiye’de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu: 2013-2014″ adlı belgeyi bir defa da biz dikkatinize sunuyoruz.

Engelli Kadın Derneği, kadınlara yönelik her türlü şiddeti en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında görüyor. Türkiye’de engelli kadınlar ve kız çocuklarına karşı uygulanan şiddet onların yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor, onları tüm temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıyor.  Yaşadığımız toprakta ne olduğunu bilmeden daha iyiye doğru bir gelişme sağlayamayız. Bu nedenle okuyalım, tartışalım ve çözüm için bir araya gelelim istiyoruz.

Görsel, Engelli Kadın Derneği'nin Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle hazırladığı 2013-2014 Türkiye'de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu'nun kapak sayfası. Açık mavi bir zemin  üstünde kuş kafesi çizilmiş. Tünekte mor elbiseli bir kadın sallanıyor. Ayakları çıplak. Siyah saçlarını at kuyruğu yapmış kadın çok mutsuz resmedilmiş, omuzları çökmüş. Alnında darbe izi görülüyor.

Görsel, Engelli Kadın Derneği’nin Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle hazırladığı 2013-2014 Türkiye’de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu’nun kapak sayfası. Açık mavi bir zemin üstünde kuş kafesi çizilmiş. Tünekte mor elbiseli bir kadın sallanıyor. Ayakları çıplak. Siyah saçlarını at kuyruğu yapmış kadın çok mutsuz resmedilmiş, omuzları çökmüş. Alnında darbe izi görülüyor.

Rapora, bugün itibariyle online olarak yalnız rapor yazarlarından İdil Seda Ak’ın “academia” hesabından erişilebiliyor. Bu siteye üye olup raporu indirebilirsiniz veya Engelli Kadın Derneği’nden raporu sorabilirsiniz: https://www.academia.edu/18864462/Türkiyede_Engelli_Kadına_Yönelik_Şiddet_Raporu

Engelli Kadın Derneği: http://www.engellikadin.com

 

Görsel,  koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Görsel, koyu mavi üstüne 12 adet sarı yıldızın yuvarlak biçimde dizildiği Avrupa Birliği bayrağına aittir.

Okuduğunuz metin, Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için  Bölgesel Ortaklık (PERSON-BİREY) Projesi ürünüdür. PERSON-BİREY  Projesi, Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak desteklenmektedir. Yazı içeriğinin sorumluluğu yalnızca PERSON-BİREY Projesi’ne aittir, hiç bir biçimde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

 

person logo